Search results for "Jo Jung-suk"
Facebook

Loading...
HDThe Drug King

The Drug King

The Drug King
HD
IMDb: 5.7
139 min

เกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้ในช่วงปี 1970 Lee Doo-sam สร้างอาณาจักรในฐานะผู้ลักลอบขนยาเสพติดในปูซานใต้พิภพขณะที่ Kim In-goo อัยการสูงสุดพยายามที่จะกำจัด Lee Doo-sam

Country: 
Loading...