Search results for "1968"
Facebook

Loading...
HD 2001: A Space Odyssey

2001: A Space Odyssey

2001: A Space Odyssey
HD
IMDb: 8.3
149 min

หลังจากค้นพบสิ่งประดิษฐ์ลึกลับที่ฝังอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์มนุษย์ก็ออกเดินทางเพื่อค้นหาต้นกำเนิดของมันด้วยความช่วยเหลือจากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะเอชแอล 9000

Country: 
Loading...