Search results for "Chad Stahelski"
Facebook

Loading...
ZOOM จอห์น วิค แรงกว่านรก 3

จอห์น วิค แรงกว่านรก 3

จอห์น วิค แรงกว่านรก 3
ZOOM
IMDb: 8.7
130 min

ในภาคนี้ John Wick ต้องถูกคนทั้งโลกตามล่าด้วยค่าหัว $14 ล้านเหรียญ เนื่องจากเขาได้แหกกฎกลาง โดยการฆ่าคนในพื้นที่โรงแรมของ Continental และยิ่งคนที่เขาฆ่าคือสมาชิกระดับสูง เขาจึงต้องสู้และฆ่ากับศัตรูรอบด้านเพื่อหาทางหลบหนีออกจากเมืองนิวยอร์ก

Country: 
Loading...