Search results for "Anthony Stacchi(co-director)"
Facebook

Loading...
HD Open Season คู่ซ่า ป่าระเบิด 2006

Open Season คู่ซ่า ป่าระเบิด 2006

Open Season คู่ซ่า ป่าระเบิด 2006
HD
IMDb: 6.1
86 min

Boog 900 ปอนด์ หมีกริซลี่พบว่าตัวเองติดอยู่ในป่า 3 วันก่อนเปิดฤดูกาล ถูกบังคับให้ต้องพึ่งพาเอลเลียตกวางล่อที่พูดเร็วทั้งสองเป็นมิตรภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและจะต้องระดมสัตว์ป่าอื่น ๆ อย่างรวดเร็วหากพวกเขาจะจัดตั้งกองทัพแท็กผ้าขี้ริ้วกับนักล่า

Country: 
Loading...