Search results for "Adrian Lyne"
Facebook

Loading...
HD Jacob’s Ladder

Jacob’s Ladder

Jacob’s Ladder
HD
IMDb: 7.5
113 min

การคร่ำครวญถึงลูกที่ตายของเขาทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามที่หลอกหลอนพยายามที่จะเปิดเผยอดีตของเขาในขณะที่ทุกข์ทรมานจากการถูกแยกจากกันอย่างรุนแรง ในการทำเช่นนั้นเขาจะต้องถอดรหัสความเป็นจริงและชีวิตจากความฝันของตนเองการหลงผิดและการรับรู้ถึงความตาย

Country: 
Loading...